NAUKA JEST ZABAWĄ

Ladybird, ladybird fly away home
Your house is on fire
And your children all gone
All except one and that' s little Ann
And she's hiding under the frying pan!

kontakt

Józefów

  • Główna siedziba ul. Mickiewicza 5 (budynek Studio Piękna)

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 (ul. Mickiewicza 11)

Falenica

  • Zespół Szkół Nr 111 (ul. Poezji 5)

  • Szkoła Podstawowa nr 124 (ul. Bartoszycka 45/47)
Wawer
  • Szkoła Podstawowa Nr 109 (ul. Przygodna 2)

                    tel.  883 658 087                       

                               508 112 509

 

zapisz dziecko na zajęcia próbne